SRB
FINANSIRANJE

FINANSIRANJE

Jedan od najvažnijih principa Townhouse Investmenta je da se sa finansijske tačke gledanja u potpunosti obezbedi projekat od početka do kraja izgradnje. Obezbeđeno je 100% finansiranje kompletnih projekata, pa je samim tim zagarantovano i izvršenje svih građevinskih radova u potpunosti i bez prekida.

Townhouse Investment ide još jedan korak napred, i osigurava i potencijalne kupce apartmana na najbolji način.

 

Investitorovih 500% za projekte:

  • 100% zagarantovano finansiranje!

Projekat je u potpunosti finansiran od strane Investitora i njegovog partnera banke.

 

  • 100% zagarantovan završetak projekta!

Zbog potpuno obezbeđenog finansiranja, projekat će biti završen u potpunosti bez obzira na mogućnost pretprodaje.

  • 100% sigurnosti kroz depozitni račun!

Sva plaćanja će biti plasirana na poseban depozitni račun u banci.

  • 100% sigurnosti kroz plaćanje na rate!

Kupci stanova će plaćati na rate u skladu sa stepenom izgrađenosti objekta.

 

  • 100% podrška u finansiranju!

Investitor u potpunosti štiti i podržava kupce stanova a banka nudi klijentima finansiranje za kupovinu stanova.

 

  • Banka

Banka je naš veoma važan i pouzdan partner u finansiranju i podršci projektu.